I nära samarbete med kunden fortsätter Absolent det viktiga arbetet med att förbättra luftkvaliteten både inne i och utanför fabriken. Tillsammans förser vi både de anställda och omgivning med en bättre miljö.

 

“Ordern bekräftar återigen Absolent ABs styrka och förmåga att tillhandahålla globala luftreningslösningar av bästa kvalitet”, säger Axel Berntsson, VD Absolent Group AB.

 

Ordern inkluderar kompletta filterenheter för oljedimma och oljerök försedda med elektrisk styrutrustning och installation. Utrustningen kommer att levereras och installeras under Q3 och Q4 2018.