Slik jobber vi

  • Vi begynner med å utføre en grundig, omfattende prosjektanalyse, der vi finner ut av problemer, behov og forutsetninger.
  • Vi måler luftkvaliteten, studere maskiner og undersøker forholdene ved anlegget.
  • Basert på en grundig analyse av resultatet, gir vi råd og foreslår tiltak som er skreddersydde for hvert enkelt tilfelle.
  • Vi garanterer høyest mulig leveringspresisjon.
  • Hvis det er ønskelig, kan vi hjelpe deg med å installere utstyret slik at du kan begynne å bruke det så raskt som mulig.
  • Vi hjelper deg dessuten med å prosjektere anlegget, hvor filterenheter skal plasseres og hvordan kanalene skal utformes slik at de smelter godt inn i det eksisterende miljøet.
  • Vi kan også ta fullt ansvar som avtrekkshetter og forskjellige typer avsug.
  • Hvis forutsetningene endrer seg, vil vi hjelpe deg med å regne ut hvordan du tilpasser løsningen vår slik at alt fremdeles fungerer som det skal.
  • Vi tilbyr serviceavtaler som forlenger filtrenes levetid.