I Absolent vet vi at filterutstyret vårt er en viktig del i å få ren luft i produksjonen. For at det skal bli en virkelig godt og energibesparende løsning, må vi imidlertid få kontroll på et par til omkring filterenheten:

  • Hvor mye luft er det behov for?
  • Hvor høy er forurensningen fra prosessen i luften?
  • Hvilken type forurensning er det? Oljetåke, oljerøyk eller støv?
  • Hvordan kan vi fange inn prosessluften på best mulig måte? Er det behov for en avtrekkshette eller en annen type avsug?
  • Hva vil du gjøre med oljen som vi filtrerer ut av luften?
  • Hva vil du gjøre med den oppvarmede prosessluften?

Vi har som mål at kunden skal få den tiltenkte funksjonen og derved danne grunnlaget for et godt arbeidsmiljø når det gjelder luftkvaliteten. Det beste av alt er at dette er inkludert når du kjøper en filterenhet fra Absolent.