• Ekspertene våre utfører en profesjonelle inspeksjon av filterenhetene dine i henhold til Absolents standarder.
  • Vi tilpasser alltid servicebesøkene til nettopp ditt miljø og din tidsplan, noe som reduserer faren for forstyrrelser i produksjonen.
  • Vi bruker kun originale reservedeler fra Absolent. Det innebærer at et servicebesøk fra oss ikke påvirker garantien.
  • Service maksimerer levetiden og funksjonen til filterenheter og filterkassetter/-patroner.
  • Vi utfører servicen slik at du slipper å gjøre noe og derved sparer både tid og penger.
  • På forespørsel har vi også muligheten til å mål luftkvaliteten fra og omkring maskinen. Resultatene kan brukes som retningslinjer for eksterne kontrollmyndigheter.

Absolent-teamet og våre distributørers serviceorganisasjoner er spredde over hele Europa, Asia og USA. Derfor er vi alltid tilgjengelige når du trenger oss. På kontaktsiden finner du nærmeste servicested!