Oljetåke

Oljetåke består av små luftbårne oljedråper. Størrelsen på disse varierer alt fra 1 – 10 µm, hvilket betyr at de er på størrelse med en bakterie. Oljetåken dannes normalt i prosesser der olje eller oljebasert kjølevæske benyttes som smøring eller sponavskilling, og den vanligste og mest effektive måten å ta hånd om oljetåken på, er ved å suge den forurensede luften så nær kilden som mulig. Her kan du lese mer om oljetåke og hvordan våre filterenheter fungerer.

Oljerøyk

På lik linje som oljetåke består også oljerøyk av luftbårne oljedråper. Forskjellen er at disse partiklene er mindre enn oljetåkepartikler, og de forekommer i større mengder. Størrelsen på oljerøykpartikler varierer mellom 0,1 – 1 µm. Grenseverdien for hvor mye oljerøyk som er tillat i et verksted er normalt den samme som for oljetåke.

Her kan du lese mer om oljerøyk og hvordan vi kan hjelpe til ved å utføre målinger og finne løsninger som passer din produksjon.

Støv

Støv dannes i en rekke ulike virksomheter der tørre materialer bearbeides. Eksempelvis sveising, laser- og plasmaskjæring, tørrsliping, sandblåsing eller lakkering. Støv er luftbårne partikler opp til 100 µm, det vil si en tiendedel millimeter. Til og med større partikler som ikke er luftbårne kan regnes med her. 

Her forteller vi mer om støv og hvordan et Absolentfilter håndterer støv med filterpatroner.