Hva er oljetåke?

Oljetåke består av små, luftbårne oljedråper. De har en størrelse som varierer mellom 1–10 µm. Dette innebærer at de er av samme størrelse som bakterier. Oljetåke dannes vanligvis i prosesser der olje eller oljebasert kjølevæske brukes til smøring eller sponfjerning, for eksempel under dreiing, fresing, sliping og boring.  Du kan også støte på oljetåke i plastindustrien, gummi- og tekstilindustrien, i stål- og valseverk og i forbindelse med herding (induksjon). Mengde oljetåke i luften måles i mg/m³. Grenseverdien for hva som er tillatt i et verksted, varierer fra land til land. Vi i Absolent og distributørene våre hjelper gjerne til med målinger og å utforme en løsning som passer perfekt til nettopp din arbeidsplass. Les mer om det her.

Hvordan håndteres oljetåke?

Den vanligste og mest effektive måten å fange opp oljetåke på er å suge den forurensede luften så nær kilde som mulig. Jo mer lukket og lufttett prosessen er, desto mindre luftmengde og energi kreves. Hvis en filterenhet fra Absolent er installert, vil den effektivt suge luft fra prosessens innkapsling og beskytte operatøren og miljøet mot forurensning. Hvis maskinen er delvis åpen, kan Absolent eller en av distributørene våre hjelpe deg med tilbehør, avtrekkshetter eller innkapslinger som sørger for en problemfri og energieffektiv innfanging av den forurensede luften.

Absolent har løsningen!

En filterenhet fra Absolent inneholder flere filterkassetter. Filterkassettene består av våre nøye utvalgte filtermaterialer, som alltid er blandet og satt sammen ifølge kundens behov. Det er det som gjør produktene våre så spesielle. Vi vet at på samme måte som en sykkel og en lastebil begge er kjøretøy til tross for at de er forskjellige, fungerer ikke samme filterenhet for alle behov. I stedet har vi en filterenhet som passer til hver prosess. Avhengig av hvor kraftig forurenset luften er, velger vi mellom lastebilen eller sykkelen – eller noe midt imellom.

Hvordan fungerer det?

Luft som er forurenset av oljetåke og/eller oljerøyk passerer inn i den nedre delen av filterenheten, der filtreringen begynner. De store, tunge partiklene som ikke kan følge luftstrømmen, samles i den nedre delen og pumpes ut av filterenheten. Deretter kan oljen sendes tilbake til maskinen eller samles opp i et kar. Den resterende forurensningen passerer gjennom den første filterkassetten, der oljepartikler fanges opp, og dreneres deretter nedover og bort fra kassetten. Det er hva vi kaller «Catch and Release»-prinsippet. Dette skjer selvfølgelig mens maskinen er i gang. Filterenheten er konstruert for drift døgnet rundt, så det er ikke behov for driftsstans når kassettene må tømmes eller rengjøres. Det betyr at du kan ha fullt fokus på produksjonen. Avhengig av hvilken filterenhet du har, fortsetter luften noen ganger videre gjennom en annen filterkassett, der de fleste resterende partiklene filtreres bort. Filtreringsprosessen avsluttes alltid med et HEPA-filter i klasse H13, som sørger for at luften er 99,97 % fri for skadelige partikler større enn eller lik 0,3 mikrometer. Hva som skjer med luften etter filtreringsprosessen, avhenger av lokale forskrifter. Den kan enten tilbakeføres direkte til lokalet, eller føres via varmevekslere før den sendes tilbake inn i verkstedet. Hvorfor sløse bort oppvarmet luft som kan brukes? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Absolent kan hjelpe deg med å spare energi, klikk her.

Hva er oljerøyk?

I likehet med oljetåke består oljerøyk av luftbårne oljedråper. Forskjellen er at disse partiklene er mindre enn oljetåkepartiklene, og de forekommer i større mengder. Oljerøykpartikler har en størrelse som varierer mellom 0,1–1 µm. Iblant kan oljerøyk ha en blåaktig farge som oppstår når maskinene jobber ved høye hastigheter og/eller bruker høye kjølevæsketrykk. Den kan også forekomme under minimalsmøring (MQL) eller under varme produksjonsprosesser, som støping, varm-/kaldforming og herding. Oljerøyk kan også oppstå i andre bransjer, som næringsmiddelindustrien, gummi- og plastprosesser og innen tekstilindustrien. På samme måte som oljetåke måles oljerøyk i mg/m³. Det er ikke urealistisk at en maskin i et verksted slipper 6 fat olje ut i luften hvert år. Grenseverdien for hvor mye oljerøyk som er tillatt i et verksted, er vanligvis den sammen som for oljetåke. Vi hjelper deg gjerne med å utføre målinger og finne løsninger som passer til nettopp din produksjon. Les mer om dette her.

Hvordan håndteres oljerøyk?

Den vanligste og mest effektive måten å fange opp oljerøyk på er å suge den forurensede luften så nær kilde som mulig. Jo mer lukket og lufttett prosessen er, desto mindre luftmengde og energi kreves. Hvis en filterenhet fra Absolent er installert, vil den effektivt suge luft fra innkapslingen og beskytte operatøren og miljøet mot forurensning. Hvis maskinen er delvis åpen, kan Absolent eller en av distributørene våre hjelpe deg med tilbehør, avtrekkshetter eller innkapslinger som sørger for en problemfri og energieffektiv innfanging av den forurensede luften.

Absolent har løsningen!

En filterenhet fra Absolent inneholder flere filterkassetter. Filterkassettene består av våre nøye utvalgte filtermaterialer, som alltid er blandet og satt sammen ifølge kundens behov. Det er det som gjør produktene våre så spesielle. Vi vet at på samme måte som en sykkel og en lastebil begge er kjøretøy til tross for at de er forskjellige, fungerer ikke samme filterenhet for alle behov.  I stedet har vi en filterenhet som passer til hver prosess. Avhengig av hvor kraftig forurenset luften er, velger vi mellom lastebilen eller sykkelen – eller noe midt imellom.

 

Hvordan fungerer det?

Luft som er forurenset av oljetåke og/eller oljerøyk passerer inn i den nedre delen av filterenheten, der filtreringen begynner. De store, tunge partiklene som ikke kan følge luftstrømmen, samles i den nedre delen og pumpes ut av filterenheten. Deretter kan oljen sendes tilbake til maskinen eller samles opp i et kar. Den resterende forurensningen passerer gjennom den første filterkassetten, der oljepartikler fanges opp, og dreneres deretter nedover og bort fra kassetten. Det er hva vi kaller «Catch and Release» -prinsippet. Dette skjer selvfølgelig mens maskinen er i gang. Filterenheten er konstruert for drift døgnet rundt, så det er ikke behov for driftsstans når kassettene må tømmes eller rengjøres. Det betyr at du kan ha fullt fokus på produksjonen. Avhengig av hvilken filterenhet du har, fortsetter luften noen ganger videre gjennom en annen filterkassett, der de fleste resterende partiklene filtreres bort. Filtreringsprosessen avsluttes alltid med et HEPA-filter i klasse H13, som sørger for at luften er 99,97 % fri for skadelige partikler større enn eller lik 0,3 mikrometer. Hva som skjer med luften etter filtreringsprosessen, avhenger av lokale forskrifter. Den kan enten tilbakeføres direkte til lokalet, eller føres via varmevekslere før den sendes tilbake inn i verkstedet. Hvorfor sløse bort oppvarmet luft som kan brukes? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Absolent kan hjelpe deg med å spare energi, klikk her.

Hva er støv?

Støv dannes i en rekke forskjellige virksomheter der tørre materialer bearbeides. For eksempel under sveising, laser- og plasmaskjæring, tørrsliping, sandblåsing eller lakkering. Støv er luftbårne partikler opptil 100 µm, dvs. en tiendedels millimeter. Også større partikler som ikke er luftbårne, kan tas med.

Hvordan håndteres det?

Når vi prosjekterer et støvfilteranlegg, er det mange ting vi må finne ut av. Hvilken luftstrøm er nødvendig? Hvordan er støvinnholdet? Er det eksplosjonsfarlig? Og så videre. Anlegget blir mest energibesparende og effektivt hvis prosessen er innkapslet eller avskjermet. Det er enda en ting vi i Absolent gjerne hjelper til med.

Absolent har løsningen!

Et Absolent-filter konstruert for å håndtere støv består av flere filterpatroner, og bygger på den nyeste og mest effektive filterteknologien i alle henseender. Det er et kompakt, trykkluftrenset filter som passer utmerket i installasjoner med kontinuerlig drift.

Hvordan fungerer det?

Hvordan foregår selve filtreringen? Partiklene følger med luften inn i filterenheten. Her faller de tyngste partiklene direkte ned i støvbeholderen. Resten av partiklene følger med luften og fester seg utenpå patronene som vi har plassert hengende i støvfiltrene våre. Selv støvkaken blir i seg selv et filter. Her er det viktig at partiklene ikke trenger inn i filtermaterialet. Når støvkaken blir tilstrekkelig tykk, merker den automatiske trykkovervåkingen dette, og et støt av trykkluft går innenfra og ut gjennom patronen. Støvet faller nedover mot støvbeholderen med luftstrømmen. Det er dette vi kaller ekte down-flow. Deretter ventileres luften ut i lokalet eller utendørs. Siden det ofte dreier seg om relativt store luftstrømmer, er det vanlig å føre luften via en varmeveksler før den føres ut, slik at energiforbruket reduseres. Patronene kan ofte vaskes før de må skiftes ut.