Er det egentlig så farlig?  Innen forskning og media er det en hel del informasjon om luftbåren forurensning og hvordan den påvirker oss i utemiljøet vårt. Men er det ikke overraskende at i noen byer er det en selvfølgelighet at beboerne skal ha åndedrettsvern, selv om luftforurensningen utgjør bare en tredjedel av det som er tillatt i et svensk verksted? Eller at det i svenske storbyer er forbudt å kjøre med piggdekk i gatene for at en grenseverdi på 20 mikrogram skal overholdes. Oljetåken som dannes i industrielle prosesser som dreiing og fresing med emulsjon og olje, inneholder partikler av samme størrelsesklasse. Vi tilbringer jo tross alt en betydelig del av vår våkne tid på jobben. Heldigvis er det mange bedrifter som satser hardt på arbeidsmiljø og helse. Bedrifter som bryr seg – akkurat som oss.

Visste du at oljetåke og oljerøyk ..?

 • Er like små som bakterier og virus
 • Inneholder små metallpartikler som kan forårsake luftveisproblemer
 • Inneholder stoffer som kan forårsake astma
 • Kan påvirke lungefunksjonen
 • Kan forårsake hudproblemer som oljeakne og eksem
 • Kan øke sklifaren i lokalet

Eller at støv ..?

 • Inneholder partikler som kan forårsake luftveissykdommer, kreft og hjerte- og karsykdommer
 • Inneholder både store partikler som setter seg fast i flimmerhårene i nesen
 • Og litt mindre partikler som setter seg i de øvre luftveiene, der de kan forårsake astma, lungebetennelse og bronkitt

Å være i et arbeidsmiljø der disse luftforurensningene eksisterer, kan føre til mange ubehagelige konsekvenser. Et effektivt filtreringssystem fra Absolent gjør at du og personalet ditt minimerer faren for luftrelatert ubehag og sykdom. Filterenhetene våre sikrer en utskillingsgrad på 99,97 %. Det betyr at du alltid kan stole på at luften som kommer ut fra filteret er ren og trygg å puste inn.

 

 • Friskere arbeidstakere
 • Redusert sykefravær
 • Bedre trivsel på jobben
 • Økt produktivitet

 

Miljømål

Absolents virksamhet har som mål å:

 • Et gradvis bedre globalt miljø.
 • Utvikling og fremstilling av produkter med minst mulig negativ påvirkning på miljøet.
 • Minst å overholde lovgivningen og oppfylle myndighetspålagte krav.

Hele Absolents virksomhet er rettet mot å forbedre miljøet. Vi kan med god samvittighet si at jo mer vellykket vi er, desto større er tjenesten vi gjør for miljøet. Filterenhetene våre renser luften for tusenvis av verkstedsansatte over hele verden. Takket være filterenhetene våre blir den ellers så skadelige oljetåken eller støvet fra bearbeidingsmaskinene tatt hånd om. Forurenset luft som ellers ville ha endt opp i de ansattes lunger og til syvende og sist ville ha lekket til omgivelsene.

Den oppsamlede oljen kan dessuten gjenvinnes. I løpet av ett års drift (24 t, 46 uker) kan ett oljerøykfilter Asmoke40 skille ut så mye som 3 tonn olje. Her er det snakk om både betydelige miljøgevinster og store penger å spare.

I mange av kundene våre blir energiforbruket redusert ved at den oppvarmede eller avkjølte inneluften ikke nødvendigvis slippes ut, men kan resirkuleres i lokalet. Det er ikke uvanlig at kunder kan redusere friskluftinntaket med opptil 40 % hvis prosessluften renses ved kilden. Noe som sparer enorme summer hvert år i energi.

I vår egen produksjon og distribusjon streber vi etter å oppnå minst mulig negativ miljøpåvirkning. Vi er sertifiserte iht. ISO14001 og bedriver dermed et systematisk miljøarbeid. Både for det generelle miljøet og for arbeidstakernes arbeidsmiljø. Vi deltar også aktivt i miljøarbeidet til hovedleverandørene våre.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


  Hva kan Absolent gjøre for meg?

  Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.