Hva er støv?

Støv dannes i en rekke forskjellige virksomheter der tørre materialer bearbeides. For eksempel under sveising, laser- og plasmaskjæring, tørrsliping, sandblåsing eller lakkering. Støv er luftbårne partikler opptil 100 µm, dvs. en tiendedels millimeter. Også større partikler som ikke er luftbårne, kan tas med.

Hvordan håndteres det?

Når vi prosjekterer et støvfilteranlegg, er det mange ting vi må finne ut av. Hvilken luftstrøm er nødvendig? Hvordan er støvinnholdet? Er det eksplosjonsfarlig? Og så videre. Anlegget blir mest energibesparende og effektivt hvis prosessen er innkapslet eller avskjermet. Det er enda en ting vi i Absolent gjerne hjelper til med.

Absolent har løsningen!

Et Absolent-filter konstruert for å håndtere støv består av flere filterpatroner, og bygger på den nyeste og mest effektive filterteknologien i alle henseender. Det er et kompakt, trykkluftrenset filter som passer utmerket i installasjoner med kontinuerlig drift.

Hvordan fungerer det?

Hvordan foregår selve filtreringen? Partiklene følger med luften inn i filterenheten. Her faller de tyngste partiklene direkte ned i støvbeholderen. Resten av partiklene følger med luften og fester seg utenpå patronene som vi har plassert hengende i støvfiltrene våre. Selv støvkaken blir i seg selv et filter. Her er det viktig at partiklene ikke trenger inn i filtermaterialet. Når støvkaken blir tilstrekkelig tykk, merker den automatiske trykkovervåkingen dette, og et støt av trykkluft går innenfra og ut gjennom patronen. Støvet faller nedover mot støvbeholderen med luftstrømmen. Det er dette vi kaller ekte down-flow. Deretter ventileres luften ut i lokalet eller utendørs. Siden det ofte dreier seg om relativt store luftstrømmer, er det vanlig å føre luften via en varmeveksler før den føres ut, slik at energiforbruket reduseres. Patronene kan ofte vaskes før de må skiftes ut.