Hva er oljetåke?

Oljetåke består av små, luftbårne oljedråper. De har en størrelse som varierer mellom 1–10 µm. Dette innebærer at de er av samme størrelse som bakterier. Oljetåke dannes vanligvis i prosesser der olje eller oljebasert kjølevæske brukes til smøring eller sponfjerning, for eksempel under dreiing, fresing, sliping og boring.  Du kan også støte på oljetåke i plastindustrien, gummi- og tekstilindustrien, i stål- og valseverk og i forbindelse med herding (induksjon). Mengde oljetåke i luften måles i mg/m³. Grenseverdien for hva som er tillatt i et verksted, varierer fra land til land. Vi i Absolent og distributørene våre hjelper gjerne til med målinger og å utforme en løsning som passer perfekt til nettopp din arbeidsplass. Les mer om det her.

Hvordan håndteres oljetåke?

Den vanligste og mest effektive måten å fange opp oljetåke på er å suge den forurensede luften så nær kilde som mulig. Jo mer lukket og lufttett prosessen er, desto mindre luftmengde og energi kreves. Hvis en filterenhet fra Absolent er installert, vil den effektivt suge luft fra prosessens innkapsling og beskytte operatøren og miljøet mot forurensning. Hvis maskinen er delvis åpen, kan Absolent eller en av distributørene våre hjelpe deg med tilbehør, avtrekkshetter eller innkapslinger som sørger for en problemfri og energieffektiv innfanging av den forurensede luften.

Absolent har løsningen!

En filterenhet fra Absolent inneholder flere filterkassetter. Filterkassettene består av våre nøye utvalgte filtermaterialer, som alltid er blandet og satt sammen ifølge kundens behov. Det er det som gjør produktene våre så spesielle. Vi vet at på samme måte som en sykkel og en lastebil begge er kjøretøy til tross for at de er forskjellige, fungerer ikke samme filterenhet for alle behov. I stedet har vi en filterenhet som passer til hver prosess. Avhengig av hvor kraftig forurenset luften er, velger vi mellom lastebilen eller sykkelen – eller noe midt imellom.

Hvordan fungerer det?

Luft som er forurenset av oljetåke og/eller oljerøyk passerer inn i den nedre delen av filterenheten, der filtreringen begynner. De store, tunge partiklene som ikke kan følge luftstrømmen, samles i den nedre delen og pumpes ut av filterenheten. Deretter kan oljen sendes tilbake til maskinen eller samles opp i et kar. Den resterende forurensningen passerer gjennom den første filterkassetten, der oljepartikler fanges opp, og dreneres deretter nedover og bort fra kassetten. Det er hva vi kaller «Catch and Release»-prinsippet. Dette skjer selvfølgelig mens maskinen er i gang. Filterenheten er konstruert for drift døgnet rundt, så det er ikke behov for driftsstans når kassettene må tømmes eller rengjøres. Det betyr at du kan ha fullt fokus på produksjonen. Avhengig av hvilken filterenhet du har, fortsetter luften noen ganger videre gjennom en annen filterkassett, der de fleste resterende partiklene filtreres bort. Filtreringsprosessen avsluttes alltid med et HEPA-filter i klasse H13, som sørger for at luften er 99,97 % fri for skadelige partikler større enn eller lik 0,3 mikrometer. Hva som skjer med luften etter filtreringsprosessen, avhenger av lokale forskrifter. Den kan enten tilbakeføres direkte til lokalet, eller føres via varmevekslere før den sendes tilbake inn i verkstedet. Hvorfor sløse bort oppvarmet luft som kan brukes? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Absolent kan hjelpe deg med å spare energi, klikk her.