Fram tills nu har all försäljning i Indien gått via återförsäljare och beslutet att starta ett bolag med egen personal görs för att ytterligare accelerera försäljningen och stärka vår närvaro på marknaden.

 

“Den indiska marknaden ökar i betydelse i såväl premium-, mellanpris- som lågprissegmenten och vi ser ett gradvis ökande miljömedvetande från såväl inhemska som multinationella bolag i Indien och vi har därför beslutat oss för att det nu är dags att stärka vår position”, säger Axel Berntsson, VD, Absolent Group AB.

 

Absolent Filtermist India Pvt Ltd kommer att vara baserat i New Delhi och ha försäljningspersonal i såväl Delhi som Maharashtra.

 

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank 08-463 83 00