Asmart Ambient

Måle luftkvaliteten i industrilokaler

I lokaler der prosesser fører til farlige utslipp, er det viktig at personene som oppholder seg der, føler seg trygge. Det er også viktig at maskinene har de riktige forutsetningene for å fungere optimalt. Asmart Ambient er en enhet som registrerer luftkvaliteten i lokalene basert på en rekke parametre.

Forskjellige sensorer gjør jobben

Asmart Ambient bruker fem sensorer til å måle:

 

Partikkelinnhold (PM)

Skadelige partikler i luften kan finnes i både fast og flytende form. Jo mindre de er, desto farligere er de. Kan føre til alvorlige lungesykdommer og astma.

 

VOC (flyktige organiske forbindelser)

VOC, eller flyktige organiske forbindelser, er gass som utskilles fra faste eller flytende stoffer. Dette er en samlebetegnelse på en rekke kjemikalier som kan føre til både kortsiktige og langsiktige alvorlige helseskader, for eksempel leverskader og kreft.

 

 

CO2

Karbondioksid er en fargeløs og luktfri naturlig gass som er ufarlig i mindre mengder, men som i større mengder kan ha negative konsekvenser for helsen, for eksempel konsentrasjonsvansker og økt puls.

 

Relativ luftfuktighet

Beskriver mengden vanndamp i luften. Det er viktig å sikre riktig nivå, slik at personene som jobber i lokalene, føler seg komfortable.

 

Temperatur

Forskjellige typer arbeid krever forskjellige temperaturer i lokalene. Hvis rommet er for kaldt, blir fingrene stive og mindre bøyelige. Hvis det er for varmt, kan det føre til tretthet, noe som øker risikoen for ulykker.

 

Absolent Dashboard og skyløsning

Enheten kobles til en Asmart Connect som sender verdiene til Absolents sikre skylagring. Dataene vises i Asmart Dashboard.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Hva kan Absolent gjøre for meg?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.