Asmart Sense

Asmart Sense er koblet til Absolent-filteret via trykkrør plassert på siden av enheten. Den samler inn data og alarmer når filteret trenger tilsyn og sender det via Asmart Gateway til den sikre Absolent IoT-skyen. Så snart den prediktive analysen endrer dataene om til handlingsrettet innsikt som vil øke og maksimere ytelsen til filterenheten din.

 

Asmart Sense kan måle trykkfall på opptil fem filterstadier og vil varsle brukeren når terskelen er overskredet. Pulserende LED-lys på Asmart Sense-enheten vil varsle brukeren om at filterenheten trenger tilsyn. Du vil også bli varslet i A smart Dashboard.

Vill du veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Vänligen lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!


    Hva kan Absolent gjøre for meg?

    Ta reda på vad Absolent kan göra för dig och din produktion genom att besvara några enkla frågor.